การโอนเงิน

ชื่อบริการ

การโอนเงิน

คำแนะนำการให้บริการ

ลูกค้าสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีต่างๆ ไปยังบัญชีของตัวเอง หรือบัญชีบุคคลอื่น ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และยังสามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศทั่วโลก

บริการ

 1. โอนเงินภายในประเทศ: โอนเงินจากบัญชีไปยังบัญชีอื่นของตัวเอง หรือบุคคลอื่น รวมถึง
  • การโอนเงินระหว่างบัญชีตัวเองที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน หรือสกุลเงินที่แตกต่างกัน (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
  • การโอนเงินไปยังผู้อื่น (เช่น โอนเงินไปยังบุคคล หรือบริษัทที่เปิดบัญชีกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน))
 2. โอนเงินระหว่างประเทศ: โอนเงินไปยังต่างประเทศ รวมถึง
  • การโอนเงินแบบธรรมดา หมายถึง โอนเงินจากบัญชีตัวเอง ไปยังผู้รับเงิน ด้วยเงินสกุลเดียวกัน
  • การโอนเงินหยวนตามอัตราของวันโอน หมายถึง ลูกค้าสามารถโอนเงินหยวนไปยังประเทศจีน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศ ณ วันโอน
  • การโอนเงินหยวน หมายถึง ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังผู้รับที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน
 3. การฝากเงินประจำ: ฝากเงินในบัญชีประจำ เพื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของบัญชีเงินฝากประจำสามารถทำการฝากเงินจำนวนนี้ไปยังบัญชีออมทรัพย์
 4. การกำหนดผู้รับเงิน: กำหนดรายชื่อผู้รับเงินทีี่มีการใช้งานบ่อย เพื่อสะดวกในการทำรายการครั้งต่อไป
 5. การกำหนดเวลาการนัดหมาย: นัดหมายเวลาทำธุรกรรมโอนเงิน โดยระบบของธนาคารจะโอนเงินตามเวลาที่คุณกำหนด (ขณะนี้สนับสนุนเฉพาะการนัดหมายบริการโอนเงินระหว่างบัญชีของตัวเองที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน)
 6. สอบถามข้อมูลการทำธุรกรรมธนาคารออนไลน์: ตรวจสอบการทำธุรกรรมว่าสำเร็จหรือไม่ และยังสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้

สำหรับลูกค้า

ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการสมัคร

ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน-เวลาในการให้บริการ

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยินดีให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จะให้บริการนี้เฉพาะเวลาการทำการ

คำเตือน

 1. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดของการทำธุรกรรม ในช่วงเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ภายใน 1 ปี และจะแสดงข้อมูลไม่เกิน 3 เดือนในแต่ละครั้ง เช่น ถ้าหากท่านอยากสอบถาม ข้อมูลรายละเอียดของการทำธุรกรรมทั้งหมดภายใน 1 ปี ท่านต้องสอบถามทั้งหมด 4 ครั้ง เช่น ต้องแบ่งเวลา จากมกราคมถึงมีนาคม จากเมษายนถึงมิถุนายน จากกรกฎาคมถึงกันยายน จากตุลาคมถึงธันวาคม เป็นต้น
 2. ชื่อย่อของบัญชี (Alias Name) หมายถึง คุณสามารถตั้งชื่อย่อที่จำง่ายให้กับบัญชีต่างๆ อย่างเช่น คุณตั้งชื่อบัญชี เลขที่100001-1020-060 เป็น "บัญชีออมทรัพย์ดอลลาร์" และตั้งชื่อเลขที่ 100001-1006-072 เป็น "เช็คเงินหยวน " เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน