บริการธนาคารออนไลน์

การให้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (BOCNET) เพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูล โอนเงิน ดูยอดสินเชื่อและหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึงการลงทุนและจัดการด้านการเงิน เป็นต้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการและบริหารบัญชี เช็ค บัตรเครดิต และการลงทุนสำหรับบุคคล ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยบริการธนาคารออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ธนาคารแห่งประเทศจีน ยินดีให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้า ให้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง (self-services) อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ให้สามารถทำธุรกรรรมได้ทุกทีทุกเวลา สะดวก และรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมายังธนาคาร

จุดเด่นของธนาคารออนไลน์

  1. ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เรียกว่า บริการ 3A (Anywhere, Anyhow, Anytime)
  3. ใช้งานง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับบริการดั้งเดิมของธนาคาร ดังนี้
    • ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร และทำให้ระบบงานปฏิบัติการ (background system) ของธนาคาร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    • ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ช่วยให้ขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง

การให้บริการผ่าน BOCNET

  1. บริหารบัญชีธนาคาร: ตรวจสอบยอดเงิน และความเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (รายการล่าสุดและย้อนหลัง)
  2. การโอนเงิน: โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยโอนเงินด้วยสกุลบาท ดอลลาร์ หรือเหยวน รวมถึงการให้บริการจ่ายเงินเดือนและโอนเงินเป็นกลุ่ม และบริการสร้างสิทธิเพื่อความสะดวกในการโอนเงินและตรวจสอบการเงินภายในบริษัท ทำให้เงินทุนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  3. การตั้งค่าบริการ (self-management): แก้ไขรหัสผ่าน และตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวบนธนาคารออนไลน์ตามความต้องการได้ทุกเวลา

สำหรับลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคลของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน-เวลาในการให้บริการ

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัคร

กรุณาขอรับสมัครบริการที่ฝ่ายประกอบธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)โดยใช้เอกสารรับรองบริษัทและผู้ปฏิบัติการใช้งานธนาคารออนไลน์ซึ่งธนาคารจะเปิดบริการธนาคารออนไลน์ให้หลังตรวจสอบเอกสาร

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยโปรดเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านทันทีหลังธนาคารเปิดบริการให้ท่าน