การตั้งค่าบริการ

ชื่อบริการ

การตั้งค่าบริการ

คำแนะนำบริการ

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว ในการเข้าใช้งานบริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศจีน หรือเรียกว่า BOCNET โดยเลือกเมนูการตั้งค่าบริการ

บริการ

  1. เปลี่ยนรหัสผ่าน: ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านการทำธุรกรรมบน BOCNET ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  2. ตั้งค่าข้อมูลของผู้รับเงิน: ลูกค้าสามารถตั้งค่าข้อมูลของผู้รับเงินที่ต้องการโอนเงินให้บ่อยครั้ง สร้างเป็นข้อมูลประจำ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป
  3. ข้อมูลแสดงข้อความต้อนรับ: ลูกค้าสามารถตั้งค่าข้อมูลแสดงความต้อนรับส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคลที่สมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (BOCNET)

เงื่อนไขการสมัคร

ลูกค้านิติบุคคลที่สมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (BOCNET)

วัน-เวลาในการให้บริการ

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คำเตือน

กรุณารักษาข้อมูลของผู้รับเงิน ก่อนการทำธุกรรมการมอบฉันทะรายเดียวเพื่อการโอนเงิน