บริการด้านบัญชี

ชื่อบริการ

บริการด้านบัญชี

คำแนะนำบริการ

บริการตรวจสอบข้อมูลและบริหารบัญชี ที่ลูกค้าเปิดบัญชีไว้กับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ(Account Balance) รายการธุรกรรม (Transaction Detail) และข้อมูลบัญชีอื่นๆ แบบออนไลน์ผ่านทางบริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (BOCNET)

บริการ

  1. รายการบัญชี: แสดงข้อมูลของบัญชี เช่น ประเภทของบัญชี หมายเลขบัญชี และยอดเงิน เป็นต้น และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ รายละเอียดบัญชีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนแปลงของบริษัท และตัดสินใจนโยบายทางการจัดการเงินสด ได้อย่างเหมะสม
  2. รายการเดินบัญชี: ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวล่าสุดหรือย้อนหลัง รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด ที่สามารถเลือกช่วงเวลาตามที่ต้องการ
  3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำ : ตรวจสอบสถานะภาพทางบัญชี สกุลเงิน ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประจำ
  4. บริหารจัดการบัญชี: ตั้งชื่อย่อ (Alias Name)ให้กับบัญชี เพื่อความสะดวกและจดจำได้ง่าย และยกเลิกบริการบัญชีธนาคารออนไลน์

สำหรับลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคลที่สมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (BOCNET)

เงื่อนไขการสมัคร

ลูกค้านิติบุคคลที่สมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (BOCNET)

วัน-เวลาให้บริการ

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำเตือน

  1. ลูกค้าตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 3 เดือน ภายในช่วง 1 ปี
  2. ชือย่อ (Alias Name) คือ ชื่อที่ตั้งให้กับบัญชีต่างๆ เพื่อให้จำและใช้งานได้ง่าย เช่น ลูกค้าตั้งชื่อบัญชีเลขที่ 100001-1020-060 เป็น "บัญชีออมทรัพย์ดอลลาร์" และตั้งชื่อบัญชีเลขที่ 100001-1006-072 เป็น "เช็คเงินหยวน " เพื่อคววมสะดวกในการใช้งาน