ข้อระวังด้านความปลอดภัย

เรียนลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน

เนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศจีนมุ่งมั่นที่จะให้บริการธนาคารออนไลน์ที่ดีและมีความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโปรดดูรายละเอียดด้านล่างเมื่อท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ดังนี้

 1. เว็บไซต์เข้าระบบที่ถูกต้อง
  เข้าเว็บไซต์ http://www.bankofchina.co.th เพื่อทำการเข้าใช้งานระบบ ในมุมขวาบนของเว็บเพจมีลิงค์เข้าระบบบริการธนาคารออนไลน์สำหรับผู้ใช้ต่างประเทศ ท่านจะมองเห็นข้อความต้อนรับที่ท่านตั้งไว้หลังเข้าระบบบริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน
 2. ระวังเว็บไซต์ฟิชชิ่ง (เว็บไซต์ที่หลอกหลวง)
  หากมีข้อสงสัยอะไร กรุณาติตต่อผ่านทางบริการสายด่วนบริการลูกค้าของธนาคารแห่งประเทศจีน
 3. เก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ดี
  ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารแห่งประเทศจีนจะไม่สอบถามรหัสผ่านกับท่าน อย่าบอกรหัสผ่านของท่านให้แก่คนอื่น (รวมพนักงานธนาคารหรือตำรวจ) และอย่าเชื่อพฤติกรรมใดๆ ที่หลอกเอาชื่อผู้ใช้ (หมายเลขบัตรเข้าระบบ) และรหัสผ่านของธนาคารออนไลน์ อาชญากรอาจจะสอบถาม หมายเลขบัตรธนาคาร ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านกับท่าน ด้วยอีเมลล์ จดหมาย โทรศัพท์ SMS ฯลฯ ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ โทรสายด่วนบริการลูกค้าของธนาคารแห่งประเทศจีน หรือส่งจดหมายโต้ตอบในระบบธนาคารออนไลน์
 4. หลีกเลี่ยงตั้งรหัสผ่านด้วยเหมายเลขหรือตัวอักษรที่เดาได้ง่าย
  เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนตร์ ฯลฯ ควรตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยเหมายเลขและตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) ที่คาดเดายาก ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงใช้รหัสผ่านเดียวกันกับเข้าระบบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ (เช่น ใช้เป็นรหัสของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ certificate ฯลฯ)
 5. เปลี่ยนรหัสผ่านของธนาคารออนไลน์เป็นระยะๆ
  กรุณาอย่าเขียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านบนกระดาษหรือการ์ดใดๆ อย่าบอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านให้คนอื่นทราบ หรือปฏิบัติตามคำเสนอจากคนแปลกหน้า อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ข้อมูลของบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่อาศัย หรือบัญชีธนาคาร ฯลฯ ) กับเว็บไซต์ใดๆ ที่ไม่สามารถรับรองความปลอดภัย หรือเป็นที่น่าสงสัย
 6. เก็บรักษา E-Token ให้ปลอดภัย
  เก็บรักษาเครื่องมือที่รับรองความปลอดภัยของท่าน หากเกิดกรณีสูญหาย กรุณาติตต่อธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่อแจ้งหาย เพื่อเครื่องมือรักษาความปลอดภัยใหม่

ข้อควรระวัง

 1. อย่าใช้ธนาคารออนไลน์ในสถานที่สาธารณะ(เช่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ห้องสมุดสาธารณะ ฯลฯ) เพื่อป้องกันอันตรายจากคอมพิวเตอร์ที่อาจได้ติตตั้ง โปรแกรมตรวจสอบที่เป็นอันตราย หรือถูกแอบมองจากคนอื่น
 2. ตรวจสอบ “ประวัติการเข้าระบบ” บนเว็บเพจว่าสอดคลอดกับความเป็นจริงหรือไม่  เพื่อสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันท่วงที และหลีกเลี่ยงการหลอกลวงจากอีเมลล์และเว็บไซต์ฟิชชิ่ง
 3. เมื่อได้รับการยืนยันเข้าใช้ธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีนที่ถูกต้องแล้ว ท่านสามารถคลิ๊กไอคอนลูกกุญแจที่อยู่มุมขวาล่างของเว็บเพจ เพื่ออ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองแบบดิจิตอลของธนาคารออนไลน์ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองของธนาคารแห่งประเทศจีน โดยการคลิ๊กที่ “tools”>>“Internet options”>>“content”>>“certificates” ในเมนูของเบราว์เซอร์ IE
 4. ลูกค้าที่ใช้ CA certificate สำหรับธนาคารออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศจีน ควรดาวน์โหลดและติตตั้ง “CA root certificate” และ “CA secondary certificate” โดยต้องคลิ๊กที่เว็บเพจเข้าสู่ระบบ
 5. เมื่อเข้าระบบจากเว็บไซต์ที่เก็บในรายการ favorites ของเบราว์เซอร์ ควรตรวจสอบก่อนว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องหรือไม่
 6. วิธีการระบุเว็บไซต์ปลอม อีเมลล์ปลอม หรือเว็บไซต์ปลอม (เช่น เชื่อมโยงหลายมิติ หรือ hyperlink ที่โหลดในอีเมลล์ปลอม) จะใช้วิธีต่างๆ ทำให้ตนเองมีหน้าตาเหมือนอีเมลล์แท้จริง หรือเว็บไซต์แท้จริง วิธีเหล่านี้ได้แก่
  1. ใช้รูปภาพของ เว็บไซต์แท้จริง
  2. เชื่อมต่อลูกค้าไปยังเว็บไซต์แท้จริง ทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงกับธนาคารจริงโดยไม่ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวอาจจะกำลังส่งผ่านไซต์ปลอม
  3. ใช้ชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกับชื่อโดเมนจริงของธนาคาร หรือใช้ชื่อโดเมนที่อาจจะถือเป็นชื่อโดเมนจริงของธนาคาร
  ดังนั้นทุกครั้งหลังใช้บริการธนาคารออนไลน์เสร็จแล้ว ควรคลิ๊กปุ่ม “exit” ที่อยู่มุมขวาบนของเว็บเพจก่อน แล้วจึงปิดเบราว์เซอร์เพื่อจบการใช้บริการ
 7. ควรปิดโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนออกที่นั่ง
 8. ตั้งรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อป้องกันคนอื่นขโมยข้อมูลของท่าน
 9. หากพบปัญหา หรือความผิดปกติ ในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุณาติตต่อผ่านสายด่วนบริการลูกค้า 02-679-5566

การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

 1. ควรติตตั้งไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันโปรแกรมหรือไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยบรอดแบนด์หรือโมเด็ม
 2. ควรดาวน์โหลดและติตตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยใหม่ หรือ อัพเดท patch ใหม่ สำหรับระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์เป็นประจำ
 3. ควรติตตั้งและอัพเดทซอฟท์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. ทุกครั้งที่จบการใช้บริการ ควรลบประวัติเบราเซอร์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลบัญชีของท่านค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 5. อย่าอ่านอีเมลล์ใดๆ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และอย่าเข้าธนาคารออนไลน์จากลิงค์ในอีเมลล์
 6. ควรใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ Microsoft Internet Explorer หรือเบราเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยี เข้ารหัสข้อมูลที่ระดับ 128 บิท (128 Bit Encryption) หากท่านใช้ Internet Explorer เราขอแนะนำให้ท่าน ปิดฟังก์ชั่น “auto-finish” เพื่อป้องกันหมายเลขบัตรธนาคารและรหัสผ่านถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
  6.1 เปิด Internet Explorer คลิ๊ก “tool”>>“Internet option”>>“content”
  6.2 คลิ๊ก “auto-finish” ที่อยู่ใน “personal information”
  6.3 ถอดเครื่องหมายถูกที่อยู่หน้า“username and password”และคลิ๊ก“delete password”

คำแนะนำอื่นๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ ธนาคารแห่งประเทศจีนจะทำการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ และอัพเดทตามตามการพัฒนาของธุรกิจและเทคโนโลยีโดยไม่แจ้งให้ทราบ เป็นรายบุคคล ดังนั้นกรุณาติตตามและอ่านข้อรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม