บริการการเงินเรียนต่างประเทศ

คำแนะนำบริการ

 1. ถ้าอยู่ในประเทศจีน กรุณาตรวจสอบนโยบายบริการการเงินเรียนต่างประเทศสำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศจีน
 2. ถ้าอยู่ในประเทศไทย กรุณาตรวจสอบนโยบายบริการการเงินเรียนต่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนในประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 1994 เป็นบริษัทในเครือของธนาคารแห่งประเทศจีน ตั้งอยู่บนถนนสาทร ศูนย์กลางการเงินของกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบาย บริการรวดเร็ว และสำหรับนักศึกษาที่เรียนต่อต่างประเทศ สามารถใช้บริการโอนเงิน ฝากเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และออกหนังสือรับรองรายได้ เพื่อใช้สมัครเรียนที่ประเทศไทย

ประเภทของบริการ

 1. การโอนเงินสำหรับบุคคล
  เพื่อลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดจำนวนมากเข้าออกประเทศ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงขอเสนอบริการการโอนเงินสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
    บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก  
    การโอนเงินหยวนตามอัตราของวันโอน
 2.  การเปิดบัญชีสำหรับนักศึกษา
  นักศึกษาสามารถสมัครเละเปิดบัญชีของสาขาในประเทศจีน ผ่านทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ และสามารถสมัครบัตรเดบิต โอนเงิน และฝากเงินได้อย่างสะดวกสบาย
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์