บัตรเดบิต 2 สกุลเงินใบแรก.. หยวนและบาทในบัตรเดียว

บัตรเดบิตธนาคารแห่งประเทศจีน บัตรเดบิต 2 สกุลเงิน หยวนและบาท ใบแรกของประเทศไทย ให้คุณหมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนเมื่อใช้จ่ายที่ประเทศจีน สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มและชำระค่าสินค้า/บริการต่างๆ ได้ทุกเมืองในประเทศจีน และทุกที่ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ เพียงแค่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารก็สามารถมีบัตรเดบิตได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครบัตรใหม่

ลักษณะเด่น (Card Privileges)

 •  บัตรเดบิต 2 สกุลเงิน หยวนและบาทในบัตรเดียว ไม่มีค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเมื่อถอนเงินสดหรือใช้จ่ายสกุลเงินหยวนในประเทศจีน

  ด้วยบัตรที่มีบัญชีสกุลเงินหยวนและบัญชีเงินบาท รวม 2 บัญชีในบัตรเดียว ให้คุณสะดวกในการเบิกถอนเงินสดหรือชำระค่าสินค้า/บริการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเบิกถอนเงินสดหรือชำระค่าสินค้า/บริการเป็นสกุลเงินหยวนที่ประเทศจีนก็คล่องตัว หมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวน
 •  สะดวกสบายกับเครือข่าย  ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศจีน

  ให้คุณสะดวกสบายในการใช้บริการบัตรเดบิตเบิกถอนเงินสดหรือชำระค่าสินค้า/บริการด้วยเครือข่าย  ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศจีน มีบริการเครื่องเอทีเอ็ม กว่า 400,000 เครื่อง และร้านค้าที่รับบัตรกว่า 5,000,000 ร้านค้าทั่วประเทศจีน
 • มั่นใจและปลอดภัยด้วยรหัสบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ใช้บัตร

  มั่นใจและปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้บัตรด้วยรหัสบัตรประจำตัวเพื่อทำการยืนยันการเบิกถอนเงินสดหรือการชำระค่าสินค้า/บริการ

ลักษณะบริการ (Product Features)

1. เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

• เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สูงสุด 50,000 หยวน/วัน ที่ประเทศจีน หรือ  250,000 บาท/วัน ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในจำนวนเงินเทียบเท่า  250,000 บาท/วัน

• เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์  กว่า 1,400,000 เครื่องทั่วโลก

2. ชำระค่าสินค้า/บริการ

• ชำระค่าสินค้า/บริการสูงสุด 100,000 หยวน/วัน ที่ประเทศจีน และ 500,000 บาท/วัน ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในจำนวนเงินเทียบเท่า 500,000 บาท/วัน

• ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  กว่า 7,000,000 ร้านค้าทั่วโลก

• ตู้เอทีเอ็มในประเทศไทยไม่มีค่าธรรมเนียม ตู้เอทีเอ็มในประเทศจีนมีค่าธรรมเนียม 25 หยวน/รายการ ประเทศที่สามนอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศจีนถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ยูเนี่ยนเพย์ มีค่าธรรมเนียม 110บาท/ครั้ง 

การสมัครบัตรเดบิต (Application Requirements)

ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 • เอกสารประกอบการสมัครบัตร
  - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนา Work Permit สำหรับบุคคลที่เป็นชาวต่างประเทศ
 • วิธีการสมัครบัตร
  - นำเอกสารประกอบการสมัครและติดต่อด้วยตนเองที่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานทุกแห่ง

 

ดาวน์โหลด

ข้อแนะนำ (Important Notices)

•กรณีบัตรสูญหายหรือลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2679 5566 หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ที่สำนักงานทุกแห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือรหัสใหม่ตามที่ธนาคารกำหนด

•กรณีที่บัตรเสียหายหรือแถบแม่เหล็กชำรุด ต้องออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเดิม โปรดนำบัตรเดบิตเดิม สมุดบัญชีธนาคาร และใบแสดงตน ยื่นที่สำนักงานของธนาคารที่เปิดบัญชีไว้
รายละเอียดอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า