365 จอยฟูล รีวอร์ด คะแนนแลกของรางวัล

 • ควรใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเต็มจำนวนให้ได้ตรงตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยอัตรา 16% ต่อปีให้คุณสนุกกับการสะสมคะแนนง่ายๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและยิ้มรับความสุขได้ทุกวัน กับการแลกของรางวัลมากมายจากรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" ที่ทางธนาคารคัดสรร เพื่ออภินันทนาการแด่คุณคนพิเศษแทนคำขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแก่ธนาคารด้วยดีตลอดมา

สนุกกับการสะสมคะแนนง่ายๆ  
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 5 บาท
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับบัตรทองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม

(สำหรับบัตรเครดิต 2 สกุลเงิน Union Pay ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 1 หยวน เทียบเท่ากับ 5 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนนสำหรับบัตรทองและคลาสสิก  และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม )

พิเศษ เมื่อแบ่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan
ทุกๆ 5 บาท  รับเพิ่มอีก 1  คะแนนสำหรับบัตรทุกประเภท

รับความสุขได้ทุกวันกับการแลกของรางวัลมากมายที่ตรงใจ

 1. Cash Rewards รางวัลเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. Gifts ของขวัญ

แลกได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอน

 1. เลือกรับความสุขจากของรางวัลที่ตรงใจ จากแคตตาล็อค
 2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อแลกของรางวัลให้ครบถ้วน
 3. ส่งแบบฟอร์มมายังธนาคาร ได้ 2 ช่องทาง

ทางไปรษณีย์:

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือโทรสาร: 2286 0520

ตรวจสอบคะแนนสะสมง่ายๆ จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตประจำทุกเดือน หรือติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 0-2679-5566 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ  รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การสะสมคะแนน

 1. ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด มหาชน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ธนาคาร") ครบทุก 5 บาทแต่ละรายการใช้จ่าย จะได้รับ 1 คะแนน สำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรประเภทแพลทินัม โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชีอัตโนมัติ และจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย บัตรเครดิตประจำทุกเดือน

  ผู้ถือบัตรเครดิต 2 สกุลเงิน Union Pay เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกๆ 1 หยวน จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก และรับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม โดยคะแนนจะคำนวณรวมอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

  ผู้ถือบัตรทุกประเภทที่แบ่งจ่ายค่าสินค้าหรือบริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan รับเพิ่มอีก 1 คะแนนสำหรับทุกๆ 5 บาทของยอดแบ่งจ่าย
 2. คะแนนสะสมจะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร จากการซื้อสินค้า/บริการทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นประเภทร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (โดยอ้างอิงจาก Merchant Category Code "MCC" ตามระบบของ MasterCard หรือ UnionPay เท่านั้น) ยกเว้น การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน และรายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลัง

   (ประเภท MCC ที่ยกเว้นการคำนวณคะแนนสะสม)
 3. คะแนนสะสมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติทุกเดือนตามยอดรายการใช้จ่ายผ่านบัตร และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตามรอบบัญชีของบัตร เป็นประจำทุกเดือนที่มีการเคลื่อนไหว

  สำหรับบัตรประเภททองและคลาสสิก คะแนนสะสมที่ได้รับจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการสะสมคะแนนของแต่ละรอบปี (ระยะเวลาการสะสมคะแนนของรอบปี เริ่มทุกวันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 30 มิถุนายนในปีถัดไป) ตัวอย่างเช่น  คะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้น

  สำหรับบัตรประเภทแพลทินัม คะแนนสะสมที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ
 4. การคำนวณคะแนนสะสมรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมด้วย โดยคะแนนสะสมของบัตรเสริมจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของ บัตรเสริมแต่ละบัตร
 5. ผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมของบัตรหลักรวมกับบัตรเสริมทั้งหมด เพื่อใช้แลกของรางวัล

  การใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลสำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น และต้องใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลก่อนคะแนนจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน (รวมทั้งกรณีการขอยกเลิกบัตรโดยผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรต้องใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสมแลกของรางวัลก่อนทำการยกเลิกบัตร มิฉะนั้น คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยทันทีพร้อมกับบัตร  และไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิต่างๆ)
 6. สมาชิกบัตรใหม่จะได้รับเข้าร่วมรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" โดยอัตโนมัติ
 7. รายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)เท่านั้น

การแลกของรางวัล

 1. ผู้ถือบัตรสามารถเลือกใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลได้ โดยใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่ระบุของแต่ละรายการ
 2. ผู้ถือบัตรสามารถแลกของรางวัลจากธนาคารผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  (1) ทางไปรษณีย์ จัดส่งมาที่
  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  (2)  ทางโทรสาร หมายเลข 0-2286 0520
  ผู้ถือบัตรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแลกของรางวัลที่ www.bankofchina.co.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วจัดส่งมาที่ธนาคาร
  ทั้งนี้ การส่งแบบฟอร์มเพื่อแลกของรางวัล จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและธนาคารได้ยินยอมด้วยแล้ว
 3. การแลกรับของรางวัลตามรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้ มีผลถึง 31 ธันวาคม 2565 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ธนาคารจะมีการแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด)
 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น 

การจัดส่งของรางวัล

 1. แลกรับรางวัลเงินคืน ธนาคารจะทำการบันทึกจำนวนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติการแลกคะแนนสะสมเป็นเงินสด
 2. แลกรับของขวัญ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดการส่งของรางวัลให้ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในการจัด ส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือตามที่อยู่ที่สมาชิกบัตรได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัล ทั้งนี้ บริการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ถือบัตรภายใน 15 นับตั้งแต่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแลกรับของรางวัลจากผู้ถือบัตรโดยสมบูรณ์ และได้อนุมัติการแลกรับของรางวัลแล้ว ยกเว้นกรณีของรางวัลหมดสต๊อกหรือรอการผลิต ผู้ให้บริการสามารถส่งของรางวัลเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

  ในการรับของรางวัลโปรดตรวจสอบสภาพของรางวัลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย ก่อนการลงนามรับของรางวัลทุกครั้ง โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนหรือชดเชยสำหรับของ รางวัลใดๆ ซึ่งได้มีการลงนาม รับของไว้แล้วแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในความชำรุด บกพร่อง หรือผิดพลาดเกี่ยวกับของรางวัล ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการโดยตรง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. ในกรณีของรางวัลบางรายการหมดสต๊อค ยกเลิก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากร้านค้า ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ/บริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและ ราคาใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการของรางวัล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 3. เมื่อได้ทำรายการหักคะแนนสะสมแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 4. ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายหรือให้บริการ ในกรณีที่สินค้า/บริการที่ให้กับสมาชิกบัตรชำรุดเสียหาย หรือมีข้อบกพร่องใดๆ ขอให้ผู้ถือบัตรติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรงตามชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในแคตตาล๊อคของรางวัลของรายการ "365 จอยฟูล รีวอร์ด" นี้
 5. ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรให้กับตัวแทนของธนาคาร สาขาของธนาคาร บริษัทในเครือฯ และ/หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนี้เท่านั้น
 6. การขอยกเลิกหรือถูกยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคาร คะแนนสะสมและสิทธิ์การแลกของรางวัลต่างๆ จะถูกยกเลิกโดยทันที และไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิต่างๆ
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายการของรางวัล ระยะเวลาการแลกของรางวัล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงการสะสมคะแนนและอายุของคะแนนสะสม ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีมีข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อยุติ