สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)เมื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการในฮ่องกงหรือมาเก๊า

 

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดจากร้านค้าในฮ่องกงและมาเก๊ามากกว่า 500 ร้านค้า (โดยสังเกตร้านค้าทีมีสัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศจีน )

 

เงื่อนไข: สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเดบิตธนาคารแห่งประเทศจีน Great Wall UnionPay สองสกุลเงินหยวนและบาทบัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน Great Wall International UnionPay, และบัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน Great Wall International Mastercard ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

วิธีการเข้าร่วม: ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) กับร้านค้าในฮ่องกงหรือมาเก๊าที่เข้าร่วมรายการ

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ +66 (0)2-679-5566

 

*เว้นแต่ที่มีระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิพิเศษทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (อ้างอิงจากวันที่ทำธุรกรรม) สิทธิพิเศษทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้, ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ร้านค้ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้า โปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่คงเหลือและข้อกำหนดในการเข้าร่วมรับสิทธิ์กับร้านค้าก่อนชำระค่าสินค้า ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) และ/หรือ บริษัทบัตร และ/หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการตัดสินข้อพิพาททั้งหมด